Mizyn MH-kuvaus 24.9.2011

Paikka : Tammela
Aika: 25.9.2011
Kuvaaja 1 Carina Timberg
Kuvaaja 2 Ann Olsson (Ruotsista - MH kuvauksen kehittäjä) 
Testiohjaaja Heidi Kaartiala
Kuvaus suoritettiin loppuun

Videot kuvauksen eri osioista
 

1a. KONTAKTI Tervehtiminen

3

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä

1b. KONTAKTI Yhteistyö

3

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO sta

1c. KONTAKTI Käsittely

3

Hyväksyy käsittelyn

2a. LEIKKI 1 Leikkihalu

3

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

2b. LEIKKI 1 Tarttuminen

3

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu

1

Ei tartu esineeseen

3a. TAKAA-AJO 

 1. kerta
 

3
 

Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista

 2. kerta
 

4
 

Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

3b. TARTTUMINEN 

 1. kerta 

2

Ei tartu, nuuskii saalista

 2. kerta
 

5

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia      palautti minulle :)

4. AKTIVITEETTITASO
 

3
 

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus

3

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio

 

2

 

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa (tuli ensin minun luo, sitten siirtyi katsomoon kysymään Arilta apua)

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus

1

Ei saavu avustajan luo

5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu

1

Ei osoita kiinnostusta

5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö

1

Ei osoita kiinnostusta

6a. YLLÄTYS Pelko

3

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio

1

Ei osoita uhkauseleitä

6c. YLLÄTYS Uteliaisuus

5

Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua

6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko
 

1
 

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä

6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus

1

Ei osoita kiinnostusta haalariin

7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko
 

5
 

Pakenee enemmän kuin 5 metriä (lähempänä 50...) 

7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus
 

2
 

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko

2
 

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus

1
 

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
 

8a. AAVEET Puolustus/aggressio

2

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

8b. AAVEET Tarkkaavaisuus

4

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

8c. AAVEET Pelko
 

2
 

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa

8d. AAVEET Uteliaisuus
 

3
 

Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä 

8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen

4

Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a. LEIKKI 2 Leikkihalu

4

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

9b. LEIKKI 2 Tarttuminen

4

Tarttuu heti koko suulla

10. AMPUMINEN
 

 

 

5

 


 

Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta /Ohjaaja luopuu ampumisesta
Mizy keskeytti leikin molempien laukausten aikana = räminälaite taisi olla vähän liikaa, joten kuvaajat katsoivat parhaaksi jättää kaksi muuta laukausta ampumatta, siksi 5